Historiek

MTC MOTORSOLIDARITEIT vindt zijn oorsprong rond juni 2004 

Enkele ACV-motards van ons verbond besluiten eens op een andere manier als beweging naar buiten te komen en zo een ander publiek aan te spreken dat we anders moeilijk bereiken.

3 doelen stelden we ons voor ogen :

  1. dus zorgen voor vernieuwing in de beweging : ander publiek aanspreken op een andere manier
  2. het goede doel : door gebruik te maken van de alom gekende solidariteit onder de motards
  3. de motards en medewerkers een onvergetelijke dag bieden.

Zo moeilijk kon dat allemaal niet zijn, want als doorwinterde motards weten we ondertussen maar al te goed hoe plezant zo’n treffen kan zijn en hoe gemakkelijk je met andere motards kontakten legt; Kortom hoe iedereen plots gelijk wordt.

Meermaals ervaarden wij reeds hoe solidair motards zijn tegenover mekaar en tegenover zwakkeren in onze maatschappij ( zie de talrijke treffens voor goede doelen : gehandicapten, zieken, dierenorganisaties, …)

Ik denk dat wij als ACW-familie duidelijk hiervoor staan.

Nu, ACW en WS had hieromtrent iets opgevangen en was blijkbaar geïnteresseerd.

Zo kwamen we op 261204 (dag van de tsunami) in een stroomversnelling terecht en richten we op 200305 een eerste treffen in ten voordele van de tsunamislachtoffers in ATJEH : aankoop van busjes door WS om het vervoer en de handel in het getroffen gebied terug op gang te krijgen.

Resultaat : een 350 deelnemers en 2500 euro opbrengst.

We waren gezegend met mooi weer …

Vorig jaar, zonder onze Johan die plots overleden is op 240605, het enthousiasme om verder te gaan was groot.

Samen met ACV, VG en enkele buitenstaanders die onze beweging genegen zijn (tevens met Hilde, Johans vrouwtje die schitterend werk levert) gingen we voor een 2e editie.

Weer een project van WS : RAYAR BAZAR CHILD EDUCATION CENTRE –oprichting en uitbreiding van een schooltje in Bangladesh die instaat voor gratis basisopleiding  voor arbeiderskinderen. Krijgen zo meer kansen later op de arbeidsmarkt.

Resultaat : 130 deelnemers, een pracht van een toer in noord-Frankrijk en 400 euro opbrengst .

Niet echt veel, maar het was dan ook barslecht weer.

Dit zijn de risico’s verbonden aan een motortreffen …

Niet getreurd : we zijn terug van start gegaan voor een derde editie : we hebben de smaak te pakken.

Op 180307 reden we terug – deze keer gaan we richting vlaamse ardennen - voor een Bangladesh-project van WS : GONOSHASTHAYA KENDRA. Dit project brengt basisgezondheidszorgen tot bij de armste bevolkingsgroepen. We kozen voor “Betere gezondheidszorgen voor moeders en kinderen in de regio SAVAR. Ook aan beroepsopleiding wordt de nodige aandacht besteed.

We zitten wat dat betreft weer in de richting van verschillende deelorganisaties (CM, ACV,enz…)

Meer info vind je op bijgaande kopies die zijn rondgegaan.

In 2008 reden we voor Bangladesh langs de Westvlaamse polders en Bachten de Kupe.

 In 2009 reden we terug voor Bangladesh, en dit keer naar Zeeland. Pracht van een toer, maar opletten voor de hollandsche flikken.

 2010 : de aardbeving in Haiti : back to the roots ! Alle hens aan dek voor een kort motortreffen langs Westvlaamse waterwegen vanuit Diksmuide : 2610€ opbrengst ging naar de projecten van WS in Haiti.

 20 maart 2011 rijden we voor het levenswerk van zr. Jeanne Devos die in haar eentje een soort vakbond oprichtte voor de huisarbeiders in India. We doen terug Noord-Frankrijk aan vanuit Diksmuide via het prachtige Heuvelland.

Graag willen wij u als mtc vragen aan ons project 2011

de nodige ruchtbaarheid te geven, want hoe meer motards we bereiken, hoe meer opbrengst we kunnen overmaken aan WS.